114909_S_Anunț rezultat selecție formator curs „Competențe TIC” - interviu