114909_S_Anunț rezultat selecție formator curs OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE - selecție dosare