114909_Anunț selecție dosare formator_Curs Competențe Antreprenoriale_08.11.2019