114909_S_Anunț selecție formator curs „Operator la prelucrarea maselor plastice”