S_114909_Anunt selecție formator curs „OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE”