În data de  19 martie 2019 am derulat o nouă sesiune colectivă de informare și consiliere profesională, organizată în cadrul activității A2 Crearea condițiilor de acces pe piața muncii, la care au participat persoane din grupului țintă din cadrul proiectului ”Șansă pentru Beceni! Împreună reușim!”.

La sesiunea colectivă pe care am organizat-o și susținut-o au participat 12 membri ai comunității marginalizate din comuna Beceni, județul Buzău care sunt înscriși în proiect și sunt interesați să se (re)integreze în piața muncii.

Scopul sesiunilor colective de informare și consiliere profesională este, pe de o parte, evaluarea membrilor grupului țintă în vederea identificării aptitudinilor și potențialului individual și, pe de altă parte, orientarea profesională a acestora către o calificare în concordanță cu profilul psihologic, aptitudinile și competențele individuale, dar și cerințele pieței muncii, ca soluție pentru nevoile și problemele identificate în rândul membrilor comunității marginalizate.