Luni, 26 februarie, Asociația – Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă „FORMATEMP”,  în parteneriat cu Primăria Beceni, Liceul Teoretic Sat Mărgăriți, Asociația de Dezvoltare Comunitară „Șanse Egale”, Formare Profesională Plus SRL și BPI Management Consulting România SRL, lansează proiectul „ȘANSĂ pentru Beceni – Împreună reușim” ce urmează a fi implementat în Comuna Beceni, județul Buzău, pe o perioadă de 36 de luni – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată a Comunei Beceni, județul Buzău, prin implementarea de măsuri integrate.

Proiectul contribuie la  reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială a unui grup de 560 de persoane (adulți și copii) dintr-o comunitate marginalizată și restul comunităților. Acesta urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin asigurarea oportunității de dezvoltare a întregului potențial individual, indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și experienței necesare.

Prin proiect se acoperă obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

  • promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin crearea a 110 locuri de muncă);
  • promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin conferințele pe tematica nediscriminării și a tratamentului egal, activitățile extracurriculare, a taberelor și excursiilor cu elevii pe aceeași tematică);
  • investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții (prin cursurile de formare profesională și prin sesiunile de orientare și consiliere).

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația – Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă „FORMATEMP”.

Contact:

Telefon: 031 100 6825

E-mail  : office.formatemp@gmail.com

MANAGER PROIECT,

Valentin Gheorghe DIMON