Activitatea de informare și consiliere colectivă a membrilor comunității marginalizate din comuna Beceni a continuat și în luna decembrie. În data de 12.12.2018 am organizat două sesiuni la care au participat 23 de persoane din grupul țintă al acestui proiect.

Scopul sesiunilor colective de informare și consiliere profesională este, pe de o parte, evaluarea membrilor grupului țintă în vederea identificării aptitudinilor și potențialului individual și, pe de altă parte, orientarea profesională a acestora către o calificare în concordanță cu profilul psihologic, aptitudinile și competențele individuale, dar și cerințele pieței muncii, ca soluție pentru nevoile și problemele identificate în rândul membrilor comunității marginalizate.

Feedback-ul pozitiv obținut de la participanți ne bucură și ne convinge de utilitatea demersurilor pe care le facem pentru a sprijini persoanele din comunitatea marginalizată a comunei Beceni.