Sesiunile colective de informare și consiliere profesională, organizate în cadrul activității A2 Crearea condițiilor de acces pe piața muncii au debutat în data de 31 iulie 2018 cu două întâlniri adresate grupului țintă din cadrul proiectului ”Șansă pentru Beceni! Împreună reușim!”.

La evenimente au participat 28 de persoane, membri ai comunității marginalizate din comuna Beceni, județul Buzău care sunt înscriși în proiect și sunt interesați să se (re)integreze în piața muncii.

Scopul sesiunilor colective de informare și consiliere profesională este, pe de o parte, evaluarea membrilor grupului țintă în vederea identificării aptitudinilor și potențialului individual și, pe de altă parte, orientarea profesională a acestora către o calificare în concordanță cu profilul psihologic, aptitudinile și competențele individuale, dar și cerințele pieței muncii, ca soluție pentru nevoile și problemele identificate în rândul membrilor comunității marginalizate.

Participanții la sesiuni au primit informații despre obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului ”Șansă pentru Beceni! Împreună reușim!” și despre situația economică și a pieței muncii la nivel național și local și au participat la activități de evaluare a abilităților și competențelor personale.

Feedback-ul obținut de la participanți a fost unul pozitiv, aceștia considerând utile informațiile primite și arătându-se mulțumiți de modul de organizare a evenimentului.