DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE – DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE SERVICII CATERING (CPV 55520000-1) necesare implementarii proiectului „SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU 114909

DESCARCA DOCUMENTATIA