DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE – DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE (CPV 79952000-2) necesare implementarii proiectului „SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU 114909

DESCARCA DOCUMENTATIA