Activitatea de mediere colectivă a continuat în cadrul proiectului cu o sesiune la care au participat absolvenții cursului de Operator mase plastice, grupa 2, derulată în data de 19.11.2018.

În cadrul proiectului, activitatea de mediere, organizată în sesiuni colective și individuale, are în vedere informarea membrilor grupului țintă cu privire la situația actuală a pieței locale a muncii, dezvoltarea competențelor de ocupare a unui loc de muncă și creșterea potențialului acestora în piața muncii și validarea opțiunilor profesionale a participanților, în vederea schimbării statutului acestora în piața muncii.

La finalul activităților de mediere, participanții:

  1. Dețin informații reale despre specificul pieței muncii la nivel local și naționale, inclusiv informații legate de nivelul salarial;
  2. Dețin competențe sporite în ceea ce privește relația cu piața muncii, având acces la tehnici și instrumente moderne de căutare și ocupare a unui loc de muncă;
  3. Au un potențial mai crescut în piața muncii, prin creșterea încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de prezentare, comunicare și negociere;
  4. Au o comunicare mai bună cu angajatorii, prin participarea la jocuri de rol și de simulare de interviuri;
  5. Dețin obiective profesionale reale și realizabile în contextul pieței locale a muncii și a condiționărilor de ordin personal;
  6. Beneficiază de documente precum Curriculum Vitae și Scrisoare de intenție realizate în format electronic, într-un mod profesionist, care să le evidențieze competențele și să faciliteze obținerea de invitații la interviu.