Activitatea de mediere colectivă a continuat în data de 19 martie 2019 cu o sesiune la care au participat 11 membri GT, implicați în programul de formare ”Ospătar”, care sunt interesați de ocuparea unui loc de muncă.

În cadrul proiectului, activitatea de mediere, organizată în sesiuni colective și individuale, are în vedere informarea membrilor grupului țintă cu privire la situația actuală a pieței locale a muncii, dezvoltarea competențelor de ocupare a unui loc de muncă și creșterea potențialului acestora în piața muncii și validarea opțiunilor profesionale a participanților, în vederea schimbării încurajării mobilității profesionale.