114909_Rezultate în urma procesului de avaluare planuri de afaceri etapa a II a