În data de 29 august 2018 s-au derulat alte două sesiuni colective de informare și consiliere profesională, organizate în cadrul activității A2 Crearea condițiilor de acces pe piața muncii .La evenimente au participat 31 de persoane, membri ai comunității marginalizate din comuna Beceni, județul Buzău care fac parte din grupul țintă al proiectului ”Șansă pentru Beceni! Împreună reușim!” și sunt interesați să se (re)integreze în piața muncii.

Sesiunile colective cuprind două părți: în prima parte a întâlnirii are loc informarea membrilor grupului țintă cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului și cu privire la situația economică și a pieței muncii la nivel local și naționale, iar în a doua parte are loc evaluarea membrilor grupului țintă în vederea identificării aptitudinilor și potențialului individual, având ca scop orientarea profesională a acestora către o calificare în concordanță cu profilul psihologic, aptitudinile și competențele individuale, dar și cerințele pieței muncii.

Feedback-ul obținut de la participanți a fost unul pozitiv, aceștia considerând utile informațiile primite și arătându-se mulțumiți de modul de organizare a evenimentului.